Moció Presentada al ple del 16 de maig del 2017

PROPOSTA DE MILLORA DE L’APARCAMENT DE L’HOSPITAL COMARCAL DEL VENDRELL.

En l’actualitat l‘hospital del Vendrell té un aparcament pavimentat al aire lliure de 156 places, 6 de les quals estan reservades per persones amb minusvàlues, 4 a la zona de l’aparcament i 2 al carrer principal. També disposa d’un aparcament subterrani d’us sols personal de l’hospital, totalment insuficient per a tots els treballadors i que els obliga a utilitzar l’aparcament exterior públic.

Al voltant d’aquesta zona, hi ha aproximadament 490 metres quadrats de terreny sense pavimentar ni il·luminar, que són utilitzats sense ordre ni concert pels usuaris de l’establiment i que, quan plou, resulten impracticables per culpa dels tolls d’aigua.

Pel que fa a la connexió d’aquests zones sense pavimentar amb els carrers i les instal·lacions de l’hospital, hi trobem unes passarel·les, habitualment bloquejades per vehicles que estacionen de qualsevol manera, i que no disposen de cap mesura de seguretat vial (passos de vianants, baranes…etc), ja que no gaudeixen de la consideració d’oficials.

Aquesta manca de places d’aparcament, provoca també que els usuaris utilitzin un espai de 170 metres2, situat al costa d’urgències, que, entre d’altres molèsties, provoca problemes al transport urbà i interurbà que troba impediments en el moment de girar per poder sortir de l’aparcament i seguir la seva ruta.

És innegable que un hospital comarcal de les característiques d’aquest, amb 90 llits per l’ internació convencional, 12 especialitats mediques, 7 especialitats quirúrgiques i 5 unitats diferents de diagnosi per l’ imatge, requereix d’un aparcament per vehicles suficient i amb unes condicions de seguretat i accessible que, ara per ara, no es compleixen de cap de les maneres.

(Aportem un informe explicatiu, junt amb aquesta moció, per facilitar als regidors el coneixement de la situació en la que es troba l’aparcament de l’Hospital Comarcal)

Per tot l’exposat des d’Esquerra Republicana del Vendrell, als grups del Ple municipal,

DEMANEM

  1. Instar a la Xarxa Santa Tecla a pavimentar i senyalitzar les zones de terra que en l’actualitat s’utilitzen com aparcament de l’hospital comarcal i dotar-les d’il·luminació.

 

  1. A destinar mes a places reservades per a minusvàlids i situar-les a la avinguda principal de l’hospital.

 

  1. A pintar els passos de vianants corresponents per a que hi hagi creuament segurs per als usuaris entre les diferents àrees d’aparcament.

 

  1. A disposar les mesures necessàries per aconseguir que les actuals passarel·les provisionals quedin lliures per al pas de vianants, mentre no es faci l’obra de pavimentació.

 

  1. A pintar i adequar les places que sigui possible ubicar amb seguretat, als espais pavimentats del costat d’urgències.

Eva Mata i Sendra

Portaveu del Grup municipal d’Esquerra Republicana del Vendrell